Svařování kovů plamenem/plazmou a bodové svařování

Svařování/řezání plamenem (původně svařování autogenem) patří mezi tavné metody svařování. Metoda využívá teplo získávané spalováním směsi hořlavého plynu a kyslíku pro natavení svařovacích ploch a roztavení přídavného materiálu.

Svařování plazmou - metoda svařování obloukem za pomoci netavící se elektrody a ochranné atmosféry inertního plynu.

Strojový park zahrnuje 6 svařovacích zařízení.

Montážní lis