Svařování plastů

Svařování plastů je klíčovým procesem pro vytváření trvalých a pevných spojů v termoplastických materiálech. Naše firma se specializuje na dvě hlavní metody svařování plastů: svařování horkým zrcadlem a ultrazvukové svařování.

Svářečka Bielomatik Svářečka Hermann

Svařování horkým zrcadlem

Svařování horkým zrcadlem je tavnou metodou svařování, která je ideální pro termoplastické hmoty. Při této metodě je využívána teplota a tlak k vytvoření nerozebíratelného spoje. Svařování probíhá tím způsobem, že dvě plastové části jsou spojeny a umístěny pod horkým zrcadlem, kde se teplota a tlak aplikují po určitou dobu. Výsledkem je spoj, který je trvanlivý a odolný proti rozpadu.

Ultrazvukové svařování

Ultrazvukové svařování je moderní metodou svařování plastů, která využívá mechanického rozkmitání o vysoké frekvenci. Při tomto procesu se působí tlakovou silou na tzv. sonotrod, který generuje ultrazvukové vibrace. Tyto vibrace se přenášejí do spojovaných plastových materiálů, což vede k jejich spojení. Tato metoda je ideální pro jemné a přesné svařování plastů a minimalizuje plastické deformace v oblasti svařování.

Moderní technologie

Naše výrobní zařízení zahrnuje 3 strojní zařízení Bielomatik pro svařování horkým zrcadlem. Pro ultrazvukové svařování máme k dispozici 6 svářeček společnosti Hermann, které jsou vybaveny nejmodernější technologií. Díky těmto zařízením jsme schopni provádět svařování plastů s vysokou přesností a efektivitou.

Kvalita a spolehlivost

Při svařování plastů je kvalita a spolehlivost nezbytná. Všechny naše svařované spoje procházejí pečlivým testováním a kontrolou, abychom zajistili, že splňují přísné normy a specifikace. Spolupracujeme s našimi zákazníky na dosažení optimálních svarových řešení, které vyhovují jejich potřebám.

Spolupráce a řešení na míru

Jsme připraveni s vámi spolupracovat na projektech, které vyžadují svařování plastů. Naše služby jsou flexibilní a přizpůsobíme je vašim specifickým požadavkům. S naším know-how a moderními technologiemi jsme ideálním partnerem pro kvalitní svařování plastů.