Svařování plastů

Svařování horkým zrcadlem – při tomto typu svařování dochází ke svaření termoplastických hmot, při kterém vznikne nerozebíratelný spoj při využití teploty a tlaku v určitém čase.

Ultrazvukové svařování - využívá mechanického rozkmitání o vysoké frekvenci při současném působení tlakové síly, která mj. zaručuje přenos kmitů z tzv. sonotrod do spojovaných materiálů. Rozkmitáním dochází i k relativně malému ohřevu v dané oblasti a vzniku plastických deformací.

Svařování horkým zrcadlem provádíme na výrobních zařízeních Bielomatik, aktuálně využíváme 3 tato strojní zařízení.

Ultrazvukové svařování zajišťuje 6 svářeček společnosti Hermann.

Svářečka Bielomatik Svářečka Hermann