Regranulace

Plastový odpad v novém životním cyklu

Regranulace je klíčovým procesem, který umožňuje zpracovat odpadní plasty z vstřikovacích forem a přeměnit je v druhotnou surovinu. Tato druhotná surovina je následně používána pro výrobu nových produktů, čímž se plasty vrací do “nového životního cyklu”. Regranulace

Zpracování plastového odpadu

Zajišťujeme efektivní zpracování plastového odpadu ze vstřikovacích forem. Díky našemu zařízení s výkonem 7,5 kW jsme schopni provádět regranulaci s vysokou účinností. Tento proces zahrnuje rozemletí a přeměnu odpadních plastů na granule, které lze znovu použít.

Druhotná surovina pro nové produkty

Regranulované plastové granule jsou cennou druhotnou surovinou, kterou lze využít při výrobě nových produktů. Naše firma používá tuto surovinu pro vytváření různých výrobků, včetně chráničů palet, golfových tees či pizza holderů. Tímto způsobem přispíváme k udržitelnosti a snižování environmentální zátěže tím, že znovu využíváme plastové materiály.

Závazek k přírodě

péče o životní prostředí je pro nás důležitá. Regranulace je jedním z našich způsobů, jak přispět k ochraně planety. Tím, že vracíme plastové produkty zpět do výroby, minimalizujeme množství odpadu a snižujeme potřebu výroby nových surovin.

Udržitelnost je naším cílem

Udržitelnost je klíčovým cílem naší firmy. S regranulací a dalšími environmentálně šetrnými praktikami se snažíme snížit náš ekologický otisk a podpořit udržitelný rozvoj.

NA PŘÍRODĚ NÁM PROSTĚ ZÁLEŽÍ!