Regranulace

Zajišťujeme zpracování plastového odpadu ze vstřikovacích forem.

Výkon zařízení je 7,5 KW.

Vracíme plasty do „nového životního cyklu“ – regranulací přeměňujeme odpadní plasty v druhotnou surovinu, kterou používáme pro výrobu nových produktů (např. chrániče palet, golfové T, pizza holdery).

NA PŘÍRODĚ NÁM PROSTĚ ZÁLEŽÍ!

Regranulace