Portfólio strojů společnosti Weppler Czech

Portfólio strojů
Název stroje Max uzav. síla (kN)

Max. Hmostnost výstřiku
PA 66* (g)

Počet strojů
Arburg 220-250-150U 250 27 1
Arburg 220-75-250 D(auto) 250 35 1
Arburg 221-55-250 250 66 11
Arburg 221M-350-75 350 42 8
Arburg 270 C 500-100U 500 43 1
Arburg 270 S 350-60 350 54 3
Arburg 270-210-500 500 149 1
Arburg 320-210-750 750 149 3
Arburg 320M-210-850 (auto) 850 162 2
Arburg 370M-1000-250V 1 100 329 4
Arburg 470 S Allrounder 1000-150(auto) 1 000 76 1
Arburg 630 S 2500- 400 / 170(auto) 2 500 285 3
Arburg 700-230-305 ECO(auto) 700 266 1
Arburg 250-75-220 250 35 2
Battenfeld Vertical R 400/50V 400 47 7
Battenfeld 230/50V-R 230 32 7
Batenfeld 500/200 CDK-SE UNILOG TC4 200 32 1
Battenfeld 700V/315V-R 700 159 1
Battenfeld 750/315 CDK 750 359 1
Battenfeld 350V/50V-R 350 32 3
Battenfeld TM 450/4500 4 500 2 140 1
Battenfeld Vertical 75R/50/50V 750 32 2
Battenfeld Vertical R60/50 V 350 32 1
Batenfeld VM 40/60 R752 Unilog B6P 400 32 1
Demag IntElect 150/520-310 1 500 161 1
Engel typ ES –80/35 HLST(auto) 350 69 1
Engel E-Motion 200/55 550 64 1

* max.hodnota hustoty pro PA 66 (Ultramid A3WG7 – 1,41 g/cm³)